10/04/21  Tin tức - Sự kiện  194
Trường Tiểu học Bình Định đón đoàn kiểm tra chuyên môn và khảo giáo viên dạy giỏi.
 08/03/21  Tin tức - Sự kiện  205
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH ĐỊNH GẶP MẶT - CHIA TAY Đ/C : BÙI THỊ HUẾ - CBGV VỀ NGHỈ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ. Đ/C BÙI THỊ THU XUÂN - CHUYỂN CÔNG TÁC.
 24/01/21  Tin tức - Sự kiện  224
HS trường Tiểu học Bình Định tham gia Hội thị thể thao cấp Tỉnh