• HƯỚNG DẪN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CẤP TIỂU HỌC
  | Trường Tiểu học Bình Định | 86 lượt tải | 1 file đính kèm
  HƯỚNG DẪN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CẤP TIỂU HỌC
 • ĐỌC SGK BẢN MẪU KHÔNG CẦN TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU, LÀM THEO HƯỚNG DẪN
  | Trường Tiểu học Bình Định | 81 lượt tải | 1 file đính kèm
  ĐỌC SGK BẢN MẪU KHÔNG CẦN TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU, LÀM THEO HƯỚNG DẪN     
 • DANH SÁCH ĐIỂM THI TIẾNG ANH QUA MẠNG CẤP HUYỆN CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH ĐỊNH
  | Trường Tiểu học Bình Định | 86 lượt tải | 1 file đính kèm
  DANH SÁCH ĐIỂM THI TIẾNG ANH QUA MẠNG CẤP  HUYỆN  CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH ĐỊNH
 • CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC
  | Trường Tiểu học Bình Định | 47 lượt tải | 1 file đính kèm
 • "DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT - CẤP HUYỆN"
  | Trường Tiểu học Bình Định | 61 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾT QUẢ CUỘC THI TOÁN QUA MẠNG CẤP TRƯỜNG - NĂM HỌC 2021-2022 TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH ĐỊNH
  | Trường Tiểu học Bình Định | 78 lượt tải | 1 file đính kèm
 • HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN SỬ DỤNG TÀI LIÊU GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG - LỚP 5
  | Trường Tiểu học Bình Định | 60 lượt tải | 1 file đính kèm
 • HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN SỬ DỤNG TÀI LIÊU GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG - LỚP4
  | Trường Tiểu học Bình Định | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN SỬ DỤNG TÀI LIÊU GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG - LỚP 3
  | Trường Tiểu học Bình Định | 42 lượt tải | 1 file đính kèm
 • HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN SỬ DỤNG TÀI LIÊU GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG - LỚP 2
  | Trường Tiểu học Bình Định | 44 lượt tải | 1 file đính kèm
 • HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN SỬ DỤNG TÀI LIÊU GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG - LỚP 1
  | Trường Tiểu học Bình Định | 36 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo dục địa phương lớp 2
  | Trường Tiểu học Bình Định | 45 lượt tải | 1 file đính kèm