Chi bộ trường Tiểu học Bình Định Tổ chức hội nghị bổ sung chức danh Phó bí thư chi bộ nhiệm ký 2020-2023

Chi bộ trường Tiểu học Bình Định Tổ chức hội nghị bổ sung chức danh Phó bí thư chi bộ nhiệm ký 2020-2023

Chi bộ trường Tiểu học Bình Định Tổ chức hội nghị bổ sung chức danh Phó bí thư chi bộ nhiệm ký 2020-2023

đ/c Bùi Đức Chỉnh- Phó Bí Thư Đảng bộ xã chúc mừng đ/c Phạm Thị Bình -Phó BT chi bộ Tiểu học.

Bài viết liên quan