Chị Nguyễn Anh My ( Thôn Sơn Trung - Bình Định)- Đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh Tặng quà cho các em HS nghèo vượt khó.

Chị Nguyễn Anh My ( Thôn Sơn Trung - Bình Định)- Đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh Tặng quà cho các em HS nghèo vượt khó.

Chị Nguyễn Anh My ( Thôn Sơn Trung - Bình Định)- Đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh Tặng quà cho các em HS nghèo vượt khó.

Bài viết liên quan