Bài phát biểu tuần lễ học tập suốt đời

BÀI TUYÊN TRUYỀN TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Trường tiểu học Bình Định

          Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, giáo dục và đào tạo vừa là quyền cơ bản của con người, vừa là chìa khóa của sự phát triển bền vững, hòa bình, ổn định, tăng trưởng kinh tế - xã hội. Mục tiêu và cũng là giải pháp mang tính thời đại của mọi nền giáo dục trên thế giới là xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân. Để giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ thực sự là “quốc sách hàng đầu” theo chủ trương của Đảng, đồng thời để đất nước phát triển xứng tầm quốc tế thì bắt buộc chúng ta phải học tập để có nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ đó thực hiện Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ở Việt Nam, kỷ niệm ngày Quốc tế xóa mù chữ là một dịp tốt để tôn vinh những tiến bộ đầy ấn tượng mà chúng ta đã đạt được trong việc tăng cường công tác xóa mù chữ và hướng tới việc đạt được mục tiêu Thiên niên kỷ về Giáo dục cho mọi người vào năm 2015. Hiện nay, 96% trẻ em ở Việt Nam đã và đang được học tập tại các trường tiểu học, điều đó đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện tình hình biết đọc, biết viết tại đất nước chúng ta.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 có chủ đề “chung tay xây dựng thư viện tích cực đọc nhiều sách hay” sẽ giúp cho các cơ sở giáo dục  nâng cao khả năng cung ứng giáo dục, quan tâm xây dựng thư viện đạt chuẩn , làm phong phú  các tủ sáđh , xây dựng trung tâm học tập cộng đồng và tổ chức HĐ hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân; tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi, nhất là người lớn tuổi tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn như cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội, các chương trình giáo dục về kỹ năng sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Việc tổ chức Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời là một hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; là cơ hội để các các đơn vị, tổ chức chia sẻ nghiên cứu về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đồng thời là dịp để tiếp tục tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của con em quê hương nói riêng và dân tộc Việt Nam.

Để tất cả mọi người đều có cơ hội học tập, học tập suốt đời nhằm giúp bản thân thêm vốn kiến thức, điều quan trọng nhất là chúng ta cần có sự cố gắng của mỗi người: Hãy xác định đúng đắn mục tiêu học tập của mình, từ đó hãy tận dụng mọi khoảnh khắc trong cuộc đời để học hỏi, từ tất cả các nguồn thông tin của cuộc sống. Chúng ta tin tưởng rằng: Mỗi cá nhân tích cực sẽ góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. Bên cạnh đó cần có sự đoàn kết chung tay góp sức của tập thể: Trong đó bao gồm lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các cơ sở giáo dục và các đoàn thể khác trong xã hội.

Nhiều năm qua thầy và trò nhà trường trong việc duy trì, nâng cao chất lượng của công tác giảng dạy và học tập, công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân trên địa bàn về việc tiến tới xây dựng một xã hội học tập. Để giúp cho mỗi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, xã hội ngày càng văn minh giàu đẹp hơn, mỗi người dân hãy tích cực học tập. Với tinh thần và ý nghĩa ấy, chúng ta hãy và sễ mãi mãi tiếp cận với tài liệu,sách báo, sách là "Thầy" giúp chúng ta đi đến thành công.