Ngày hội đọc sách

PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯƠNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH ĐỊNH

                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5

 

Căn cứ công văn số 96/PGDĐT Kiến Xương ngày 13/4/2018 của Phòng giáo dục và Đào tạo Kiến Xương về việc tuyên truyền hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch, chương trình tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018 của trường TH Bình Định.

Trường TH Bình Định xin báo cáo kết quả tổ chức thực hiện ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018 như sau:

I. Công tác chỉ đạo

- Ngay sau khi nhận được kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, nhà trường đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018.

- Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018.

- Họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên

Phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đội thiếu niên, bộ phận thư viên thiết bị và tổ chuyên môn để triển khai thực hiện.

- Tuyên truyền hưởng ứng ngày sách Việt Nam bằng nhiều hình thức, như: treo khẩu hiệu trước trụ trở trường học, tuyên truyền qua buổi chào cờ đầu tuần, qua chương trình phát thanh măng non hàng tuần…

- Phát động phong trào và tổ chức quyên góp, mỗi CBGVNV và học sinh tặng ít nhất 1 quyển sách (sách tham khảo, truyện,…)

- Huy động phụ huynh quyên góp sách để xây dựng tủ sách thư viện nhà trường thêm phong phú, với phương châm “Góp một quyển sách để con mình được đọc nhiều quyển sách”

- Phát động phong trào xây dựng thói quen đọc sách tại trường, tại gia đình và những không gian thích hợp trong toàn thể CB, GV, NV và học sinh, phụ huynh.

- Chỉ đạo xây dựng thư viện xanh và đưa vào hoạt động đạt hiệu quả.

II. Kết quả thực hiện theo từng hoạt động

1.Thuận lợi, khó khăn.

  • Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chi bộ, nhà trường và sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức trong nhà trường nên “Ngày sách Việt Nam” được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường, đặc biệt đã huy động được sự tham gia của một số phụ huynh học sinh.

- Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong nhà trường, góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”.

Tạo thói quen đọc sách cho CBGVNV và học sinh.

- Khó khăn:

+Việc tổ chức “Kế hoạch nhỏ” có một số ít em chưa tham gia do không có sách để quyên góp.

2. Kết quả cụ thể

2.1. Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5

*. Thời gian tổ chức

Các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam được tổ chức thường xuyên trong năm, trọng tâm từ tháng 4

Các hoạt động chính của ngày sách Việt Nam được tổ chức ngày 19/4/2018

*. Địa điểm: Tại phòng đọc thư viện, khuân viên sân trường và ở thư viện xanh của nhà trường.

*. Đối tượng tham gia: Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

*. Nội dung.

- “Kế hoạch nhỏ"

- "Ngày hội đọc sách"

*. Hình thức tổ chức

Phát động, tổ chức giáo viên, học sinh, phụ huynh quyên góp sách để xây dựng tủ sách thư viện trường học, thư viện lớp học.

Tổ chức cho giáo viên, học sinh đọc sách, báo tại phòng đọc thư viện và ở thư viện xanh, thư viện lớp.

2.2. Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường học

- Số Chủ đề thực hiện: 1 . Chủ đề:  “Đọc sách cho ngày mai”

- Số người tham gia: 350

2.3. Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách.

- Số lượng sách phụ huynh quyên góp cho thư viện trường học: 159

- Số lượng người tham gia đọc sách trong thời gian tổ chức: 580

2. 4. Tổ chức các sự kiện xây dựng thói quen đọc sách (cuộc thi tìm hiểu về sách; thi kể chuyện, đóng kịch theo sách, thi hùng biện giới thiệu sách hay…)\

- Số lần tổ chức: 1

- Số người tham gia: 60

III. Đánh giá chung

  • Ưu điểm:

- Đa số các loại sách do CBGVNV và học sinh quyên góp được đều có giá trị sử dụng.

- Số lượng các em tham gia đọc sách tương đối đông. Các em thường đến thư viện thường xuyên, nhiệt tình, có ý thức tìm hiểu khám phá và tự giác. Các em có ý thức giữ gìn sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc xong.

- Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra, các em tích cực tham gia đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện và vào các giờ ra chơi, ngoài giờ học

- Các em đến thư viện ngoài việc đọc truyện, báo, các em còn biết tìm đọc, nghiên cứu các loại sách tham khảo, sách viết về Bác Hồ, gương thiếu niên nhi đồng trong kháng chiến và TK đổi mới, về đội Thiếu niên …

- Việc tổ chức Ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, nâng cao nhận thức của CBGVNV, học sinh về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách để nâng cao kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách con người, góp phần đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường.

Tồn tại:

- Vì sách đã qua sử dụng nên một số cuốn bị nhàu, rách.

- Số lượng sách quyên góp được tương đối nhiều, song tập trung chủ yếu là sách truyện, còn sách tham khảo ít.

- Đa số các em chỉ thích đọc truyện thiếu nhi, báo, tạp chí.

IV. Đề xuất, kiến nghị.

Đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí để nhà trường thực hiện có hiệu quả hơn nội dung này.

                                                                                                                                    Bình Định, ngày 20 tháng 4 năm 2018

                                                                                                                                                      Hiệu trưởng

 

                                                                                     

                                                                                                                                                       Đỗ Thị Xuân

 

Bài viết liên quan