Trường Tiểu học Bình Định đoán đoàn kiểm tra thị đua cuối năm của PGD&ĐT

Trường Tiểu học Bình Định đoán đoàn kiểm tra thị đua cuối năm của PGD&ĐT

Trường Tiểu học Bình Định đoán đoàn kiểm tra thị đua cuối năm của PGD&ĐT

 

Đ/C Ngô Văn Quang - P. Trưởng phòng, đọc quyết định kiểm tra thi đua cuối năm học.

Bài viết liên quan