TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH ĐỊNH ĐÓN ĐOÀN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH CỦA SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH

Thực hiện kế hoạch của  Sở GD&ĐT Thái Bình về việc thanh tra chuyên ngành công tác quản lý giáo dục đối với  Phòng GD&ĐT Kiến Xương.

   Ngày 26 tháng 4 năm 2022, trường Tiểu học Bình Định vinh dự đón đoàn Thanh tra chuyên ngành của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình.

I. Thành phần đoàn kiểm tra:

1. Ông Trần Tuấn Anh -  Trưởng phòng TH&MN Sở GD&ĐT - Trưởng đoàn.

2. Ông Phạm Văn Khoa -  P.Trưởng phòng TH&MN Sở GD&ĐT - Thư ký

3. Ông Lê Hồng Sơn -  P.Trưởng phòng KHTC- Ủy viên

4. Ông Đặng Đức Toàn - Thanh tra sở GD & ĐT- Ủy viên.

5. Ông Nhâm Văn Linh - Chuyên viên phòng TH&MN Sở GD&ĐT- Ủy viên

6. Bà Nguyễn Thị Tâm - H. trưởng TH Trần Lãm TB - Ủy viên

7. Bà Phạm Thị Huyền - PHT TH Thị Trấn Vũ Thư - Ủy viên

    Tham gia cùng đoàn có các đồng chí lãnh đạo của Phòng GDĐT Huyện Kiến Xương.

    Về dự và đón đoàn có các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương xã Bình Định, các đồng chí trong BGH, CTCĐ, TT, TP, KT cùng các đ/c CBGV nhà trường.

    Sau khi khai mạc và thông qua Quyết định đoàn đã tiến hành triển khai công việc kiểm tra Hồ sơ minh chứng, trao đổi phỏng vấn các thành viên của nhà trường, thăm quan cơ sở vật chất, dự giờ thăm lớp… Qua một ngày làm việc hết sức khẩn trương và khoa học Đoàn đã chỉ ra cho nhà trường những điểm mạnh và tư vấn cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo.

 

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH: