Trường Tiểu học Bình Định tổ chức Lễ kết nạp đội viên mới

Trường Tiểu học Bình Định tổ chức Lễ kết nạp đội viên mới

Hôm nay 29/5/2020 trường Tiểu học Bình Định long trong tổ chức kết nạp các ban đội viên mới.

 

Bài viết liên quan